Personupggifts-policy för CuraRehab Linköping AB

Senast uppdaterad: 2023-08-22

Vi på CuraRehab Linköping AB strävar efter att skydda dina personuppgifter och följa tillämpliga lagar och förordningar. Denna policy förklarar hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande regler, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt relevant svensk lagstiftning som patientdatalagen och patientdataförordningen.

Kontaktinformation

 • Företagets namn: CuraRehab Linköping AB
 • Organisationsnummer: 559428-6931
 • Besöksadress: Sankt Larsgatan 25c, Linköping
 • Telefonnummer: 070-76 66 676
 • E-post: [email protected]

Insamling och använding av personuppgifter

Vi samlar in och använder personuppgifter för att erbjuda våra tjänster, administrera verksamheten, i marknadsföringssyfte samt för att förbättra och anpassa våra tjänster. De personuppgifter vi kan samla in inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Namn, personnummer och kontaktinformation
 • Medicinsk historik och vårdjournalinformation
 • Uppgifter nödvändiga för bokning och administrering av våra tjänster

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Direkt från dig när du kontaktar oss via telefon, e-post eller vår webbplats.
 • När du bokar behandlingstid i vårat bokningssystem.
 • Under ditt besök hos oss för vård och behandling.

Hantering av hälsodata

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och relevanta hälso- och sjukvårdslagar. Endast nödvändig personal som har behörighet har rätt att ta del av patientuppgifter för ändamål relaterade till vården. Vi säkerställer att din information hanteras med inre sekretess.

Delning av uppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för att erbjuda våra tjänster till dig. Dessa leverantörer måste följa konfidentialitetskrav och får enbart använda informationen för att utföra sina åtaganden gentemot oss.

Dina rättigheter som patient

Enligt patientdatalagen har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter samt rätt att begära radering av personuppgifter under vissa förutsättningar. Du har även rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas.

Ändringar av policyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft från och med publiceringsdatumet.


Vi hoppas att denna policy tydligt förklarar vår hantering av personuppgifter på CuraRehab Linköping AB. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.