Akuttid till Naprapat

En snabb tid för ditt akuta besvär kan vara bra för att lindra smärta och få rätt diagnos och rekommendation framåt, även för att snabba på återhämtningen. Genom att kombinera diagnos, manuell behandling och individuellt anpassade övningar strävar naprapati efter att ge snabb lättnad och förebygga framtida problem. Vi på CuraRehab erbjuder akuttider. Är du osäker på vad du ska boka, ring oss så hjälper vi dig.

Andread Palmqvist - Legitimerad Naprapat i Linköping

Andreas Palmqvist

Leg. Naprapat ·

Ds C07322 1

Du kan behöva en akuttid till naprapat om nytillkommen smärta förhindrar dig att fortsätta som vanligt i vardagen. Det kan vara allt från ryggskott till akut nackspärr eller andra plötsligt tilltagande muskuloskeletala problem. 

Dessa besvär gör oftast väldigt ont och så klart vill man veta varför det gör ont, om det är farligt, om man kan få snabb hjälp eller hur man ska bete sig framåt för att snabba på återhämtningen. Vi hjälper dig med samtliga.   

Målet är att snabbt identifiera och behandla källan till smärtan för att ge omedelbar lindring och förhindra eventuella långsiktiga komplikationer. 

Blir du av med din akuta smärta om du träffar en naprapat direkt? 

Det enkla och ärliga svaret är: nej, inte alltid. En del som bokar en akuttid till naprapat förväntar sig att man ska dansa ut från behandlingsrummet. Det händer ibland, men det hör inte till det vanliga. Oftast känner man sig lite mer rörlig och mindre smärtsam än innan besöket, men det händer att man initialt har ytterligare värk som följd av behandling. Den här typen av besvär som man ofta söker för vid en akuttid är kroppens kraftiga försvar mot vidare belastning eller rörelse (för att skydda oss vid eventuell skada), om man som terapeut då behandlar för tufft/för mycket kan kroppen svara med ytterligare skydd. Ring och hör med din terapeut innan du bokar besöket; ibland är det bättre att vänta en dag eller två extra innan besöket. 

Hur fungerar ett akutbesök hos naprapat

Vid en akuttid hos en naprapat kommer naprapaten att utföra en noggrann undersökning för att fastställa orsaken till den akuta smärtan. Det kan innefatta att analysera rörelseomfång, undersöka muskelspänningar och utföra olika tester för att utesluta sjukdom/skada och diagnostisera problemet. 

Beroende på diagnosen kan behandlingen inkludera olika tekniker som manuell manipulation, massage, stretching och övningar. Målet med behandlingen är att återställa normal funktion i muskler och leder så snabbt som möjligt. 

Fördelar med en akuttid till naprapat

Snabb diagnostik: Hög smärta betyder inte alltid att någonting är skadat eller farligt, ibland kan vetskapen om att det är en ofarlig smärta göra symtomen mer hanterbara. Naprapaten kan göra en undersökning och kan då utesluta allvarliga tillstånd.  

Snabb lättnad: En av de mest påtagliga fördelarna med naprapati är den snabba lindring av den värsta smärtan. Genom att hantera problemet direkt kan patienter ofta uppleva förbättring redan efter den första behandlingen. Viktigt att förstå här är att kroppens “försvarande” är starkt och är där för att stanna så länge kroppen är “skadad” (det är åtminstone det som kroppen tror händer - vare sig det är en skada eller inte).  

Individuell anpassning: Varje akut situation är unik, och behandlingen skräddarsys alltid efter patientens specifika behov och tillstånd. Detta ökar effektiviteten och minskar risken för återkommande problem. 

Förebyggande åtgärder: Utöver att behandla den akuta smärtan, arbetar naprapater även med förebyggande åtgärder för att förhindra framtida skador och smärttillstånd. Detta kan inkludera att ge råd om övningar, ergonomi och livsstilsförändringar.