Axelsmärta - Varför har jag ont?

Axelsmärta beror oftast på en skada eller irritation i vävnaderna kring axelleden men det kan också komma från nacken. Symtomen vid axelbesvär kan variera från person till person, men de vanligaste är någon form av smärta, nedsatt rörlighet, stelhet och/eller svaghet. Vanliga orsaker kan vara monotona rörelser eller en dålig ergonomi på jobbet. För att bli av med din axelsmärta kan fysisk aktivitet eller en ändrad arbetsställning vara lösningen.

Emmy Jardén - Legitimerad Fysioterapeut i Linköping

Emmy Jardén

Leg. Fysioterapeut ·

Axelsmärtabild

Varför får jag ont i min axel?

Axeln är en mästare av rörlighet och komplexitet i kroppen. Den är uppbyggd av tre huvudsakliga ben: överarmsbenet (humerus), nyckelbenet (clavicula) och skulderbladet (scapula). Dessa ben samverkar harmoniskt för att möjliggöra axelns rörelsefrihet. Axeln har också ett invecklat system av muskler, senor och ligament som samverkar för att både hålla den stabil och möjliggöra de många rörelser den kan utföra. Bland de muskler som påverkar axeln finns bl.a. deltamusklerna, trapeziusmuskeln, rotatorkuffens muskler och bicepsmuskeln. 

Men varför är axeln en led som ofta ger upphov till smärta och problem? Svaret är att dess fantastiska rörlighet kommer med en pris. Axeln är en av de mest utsatta leder i kroppen på grund av dess stora rörelseomfattning. Detta ökar risken för överansträngning, inflammation, muskel- och senproblem samt andra skador. Aktiviteter som tunga lyft, upprepade rörelser, idrottsskador och dålig ergonomi kan alla ta ut sin rätt på axeln. 

Olika orsaker som kan ge dig ont i axeln 

Överbelastning: Vi har störst risk för överbelastning när vi utsätter kroppen för ovana belastningar. Har du exempelvis hjälpt en kompis att flytta, skottat snö eller provat på en ny sport? Även upprepade monotona rörelser, som att kasta en boll eller lyfta tunga föremål, kan orsaka överansträngning av axelmusklerna och lederna oavsett om du är van eller inte vid belastningen.   

Dålig ergonomi på jobbet: Ibland uppstår irritation och smärta i axeln på grund av våra arbetspositioner eller arbetsredskap. Statisk belastning utgör en vanlig riskfaktor för axelproblem, till exempel kan ett tangentbord eller en mus vara källor till smärta.

Skador: Traumatiska skador, så som frakturer, luxationer (att den hoppar ur led eller delvis ur led) muskelbristningar eller stukningar. Även om skadan eller traumat är gammalt kan din kropp fortfarande ha kvar reflexmässiga rörelser eller vara mer känslig för att reagera med smärta när den uppfattar för mycket belastning. Detta är kroppens naturliga sätt att skydda sig genom att signalera smärta för att förhindra ytterligare påfrestning.  

Inflammation: Inflammation i axelns senor eller slemsäckar, även känd som tendinit eller bursit, är vanliga orsaker till smärta. Det är viktigt att inte glömma bort att inflammation är en del av kroppens naturliga läkningsprocess. Irritation eller spänning över tid kan resultera i en överdriven och långvarig inflammationsreaktion, vilket i sin tur kan leda till ihållande axelsmärta. Det är viktigt att förstå att inflammationen inte alltid är problemet i sig, utan snarare en indikation på att något är ur balans i axelns biomekanik eller användning. Att behandla smärtan effektivt kräver ett helhetsperspektiv som adresserar både inflammationen och de underliggande orsakerna till den. 

Åldersrelaterade förändringar: Med tiden kan brosket i axelleden bli tunnare och mindre elastiskt, vilket kan resultera i smärta och minskad rörlighet. Även benpålagringar på skulderbladet där muskelsenor löper kan ge upphov till inlämningar av strukturer som då blir smärtsamma. 

Hur kan jag lindra min smärta?

Anpassning: Undvik aktivitet och rörelser som förvärrar din smärta, lyssna på kroppen.

Lättare övningar: Enkla styrkeövningar och/eller stretch kan minska din smärta.

Smärtlindring: Det finns olika typer av smärtlindring som inte är i tablettform. Värme eller kyla kan fungera som smärtlindring. Det finns också en liten apparat man kan köpa som heter TENS, det är en skonsam behandling för kroppen och är en ren smärtlindrande behandling.

Vad kan en naprapat eller fysioterapeut hjälpa till med?

Manuell terapi: Både naprapater och fysioterapeuter använder händerna för att behandla axelns muskler och leder på olika sätt. Detta för att lindra smärta och förbättra rörligheten. Manuell terapi kan innehålla manipulationer, mobilisering, stretching och massage.

Träning: Naprapater och fysioterapeuter är duktiga på att skräddarsy träningsprogram för just dina besvär. De rekommenderar övningar för att stärka axelmusklerna och förhindra återkommande smärta.

Ergonomisk rådgivning: Naprapater och fysioterapeuter ger råd om ergonomi och arbetsställningar för att minska risken för framtida problem. 

Akupunktur: Akupunktur kan användas som en kompletterande behandlingsmetod för smärtlindring.

Vanliga diagnoser 

Impingement (Inklämningssmärta)

När det gör ont att lyfta armen utåt och uppåt, kan det bero på inklämning av vävnader som blivit svullna och därmed belastningkänsliga, så som bursa subakromialis, supraspinatus, infraspinatus, subskapularis eller långa biceps senan. Symptomen på impingement kan variera beroende på dess underliggande orsak. Trots variationen i symtomen är följande beskrivning typisk för impingement:  

  • Smärta eller värk i axeln som är lokaliserad till baksidan, utsidan eller framsidan av axeln.
  • Smärta som kan stråla ner i utsidan av överarmen.
  • Smärta kan uppstå i vila, vilket kan göra det smärtsamt eller till och med omöjligt att ligga på den drabbade axeln.
  • Det är möjligt att uppleva en domningskänsla i handen som ett resultat av impingement.

Det är dock viktigt att komma ihåg att symtomen kan variera från person till person beroende på den specifika orsaken och graden av impingement.   

Supraspinatustendinit

Smärta i axeln vid rörelser som involverar att lyfta armen utåt och uppåt kan vara ett resultat av supraspinatustendinit. Framförallt smärtsamt är det att belasta armen ut mot sidan, som att pressa upp en dörr med handens utsida. Orsaken kan vara överansträngning på grund av vissa aktiviteter eller monotona rörelser. Smärtan kan vara allt från huggande till molande och utstrålning ner i armen kan förekomma.  

Infraspinatustendinit

Om smärtan uppträder när du lyfter armen uppåt och utåt i en utåtrotation, kan det vara resultatet av en infraspinatustendinit. Smärtan sätter sig ofta på utsidan eller baksidan av din axel och kan stråla ner i överarmen.  

Subscapularistendinit

Smärta på framsidan av axeln som försämras vid armrörelser och inåtrotation kan kopplas till subskapularistendinit.  

Slemsäcksinflammation

En slemsäcksinflammation kan orsaka plötslig eller molande smärta i axeln och överarmen. Smärtan kan vara intensiv och påverka din sömn och rörlighet.  

AC-ledssmärta

Smärta på toppen av axeln, särskilt om det är ömt vid tryck, kan tyda på problem med AC-leden som förbinder nyckelbenet och skulderbladet. Du kan bland annat uppleva smärta när din arm är fullt uppsträckt.

Frusen axel (Frozen Shoulder)

Även kallad adhesiv kapsulit. Om du upplever kraftig smärta, stelhet och nedsatt rörlighet i din axel, kan det vara en frusen axel.